Adres

ul. Dzieci Zamojszczyzny 1d, 22-400 Zamość

 

Telefon

+48 846 399-399, +48 503 153-153

 

Email

biuro@topspin.zam.pl

Cennik

Okresowe badanie techniczne :

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą; samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.; pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.- 98 zł do 3,5 t - 98 zł

- motorower - 50 zł

- motocykl, ciągnik rolniczy - 62 zł

- pojazd wolnobieżący wchodzący w skład kolejki turystycznej - 62 zł

- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. - 40 zł

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. - 50 zł

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. - 78 zł

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) - 63 zł

- taksówka osobowa lub bagażowa ( za warunki dodatkowe) - 42 zł

- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) - 50 zł

- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego ( za warunki dodatkowe) - 48 zł

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych) :

- motocykl, ciągnik rolniczy - 62 zł

- motorower - 50 zł

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. - 98 zł

- przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. - 40 zł

- przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. - 50 zł

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. - 78

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska :

- okreslone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) - 20 zł

- po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) - 94 zł

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym - 51 zł

 

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu :

- w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym ( za badania specjalistyczne) - 114 zł

- który ma być uzywany jako taksówka osobowa lub bagażowa ( za warunki dodatkowe) - 42 zł

- który ma być używany jako uprzywilejowany ( za badanie specjalistyczne) - 50 zł

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (warunki dodatkowe) - 48 zł

- skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji - 60 zł

- pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 94 zł

 

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów :

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy - 35 zł

- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych - 82 zł

- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonosnego pojazdów samochodowych

do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy - 255 zł

 

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu :

- sprawdzenie zawieszenia - 20 zł

- sprawdzenie amortyzatorów i zawieszenia - 30 zł

- sprawdzenie całościowe pojazdu (zawieszenie+amortyzatory+ hamulce+ połówkowa zbieżność) - 50 zł

- ustawianie świateł - 10 zł

- sprawdzenie zbieżności - 30 zł

- ustawienie zbieżności 1 oś pojazdu - 60 zł

- ustawienie zbieżności + kąty - 100 zł

- zbieżność 2 osie - od 120 do 140 zł

Please publish modules in offcanvas position.